W kcyńskich kościołach trwa realizacja zadań z Polskiego Ładu Edycja: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Trwa realizacja zadania pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kształcie łodzi z żaglem (z ok. 1787 r.) z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni”, na które Gmina Kcynia otrzymała dofinansowanie z funduszu Polski Ład. Parafia otrzymała 150 000 zł wsparcia, z czego 147 000 zł to Polski Ład, pozostała kwota to wkład własny gminy. Aktualnie we wnętrzu kościoła pw. WNMP w Kcyni przeprowadzane są prace konserwatorskie i restauratorskie ambony w kształcie łodzi z żaglem (z ok. 1787 r.). Prace wykonuje mgr Solida Lim Pracownia Konserwacji I Restauracji Dziel Sztuki Lim z Torunia.
Drugim zadaniem jest „Przeprowadzenie badań konserwatorskich w zakrystii i pomieszczeniu przyległym do zakrystii w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni”, na które Gmina Kcynia również otrzymała środki z funduszu Polski Ład. Wsparcie dla Parafii wynosi 150 000 zł.
Zakończyły się już prace polegające na remoncie więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu budynku klasztoru w Kcyni – etap II. Zadanie sfinansowane zostało z dotacji celowej udzielonej przez gminę Kcynia. O środki na realizację zadania Gmina Kcynia wystąpiła do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, pozyskując z sukcesem 500.000 zł.
Urząd Miejski w Kcyni