W wieku 77 lat zmarł prof. Marian Filar

W wieku 77 lat zmarł prof. Marian Filar, znawca prawa karnego, były prorektor UMK, dziekan Wydziału Prawa i Administracji i poseł na Sejm. Marian Filar urodził się 6 października 1942 r. w Krośnie, ukończył tamtejsze Liceum Ogólnokształcące a następnie Pomaturalne Technikum Górnicze w Krakowie, pracując w kopalniach węgla kamiennego. W 1967 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UMK, z którym związał całą swoją karierę zawodową, odbył także aplikację sądową. Doktorat uzyskał w roku 1972, habilitację w 1977, a tytuł profesora w 1988 r. W latach 1987-1990 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji, a w latach 1990-1993 został prorektorem UMK do spraw studenckich. Od początku lat 90-tych ub. wieku angażował się w działalność polityczną jako działacz i członek władz krajowych Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności. W latach 2007-2011 był posłem na Sejm RP z listy „Lewica i Demokraci”. W 2006 r. kandydował w wyborach na prezydenta Torunia. Był prezesem Towarzystwa Miłośników Torunia, nagrodzony „Katarzynką” w Piernikowej Alei Gwiazd.

źródło: wlc