Walka o tytuł Biologa Roku w Samostrzelu

W grudniu 2019 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu odbył się I Szkolny Konkurs o tytuł Biologa Roku. Zgodnie z jego regulaminem, owo zaszczytne miano uzyska ten, kto zdobędzie największą liczbę punktów w czterech etapach zmagań. Dodatkowo zwycięzca każdego etapu może otrzymać niezależny tytuł związany z działem biologii, którego on dotyczy. W pierwszej, genetycznej części potyczek, w której walczono o miano Samostrzelskiego Mendla, wzięło udział 25 uczniów technikum rolniczego i technikum weterynarii. Młodzież wypełniła test z 15 pytaniami dotyczącymi między innymi kwasów nukleinowych, reguł dziedziczenia, mutacji i chorób genetycznych. Rywalizacja była zacięta. Pierwsze miejsce zajęła Agata Grochowska, uczennica klasy II TW.

W kolejnych etapach, obejmujących pozostałe działy biologii, uczniowie będą mogli uzyskać tytuły Biotechnologicznego Geniusza, Komórkowego Mózgu i Mistrza Ekologii. Być może to Ty jesteś Biologiem Roku!

Joanna Marć- Pieńkowska