Waloryzacja emerytur i rent

Co roku 1 marca ZUS waloryzuje świadczenia, czyli podnosi ich wysokość. Waloryzacja dokonywana jest z urzędu i nie ma potrzeby składnia żadnych wniosków. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia. W tym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. „trzynastki” seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej. Wysyłka listów rozpocznie się w kwietniu.

Od 1 marca wzrosną emerytury, renty oraz dodatki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Drugi rok z rzędu waloryzacja będzie procentowo-kwotowa. Dokonywana jest z urzędu i nie ma potrzeby składnia żadnych wniosków. Wszyscy emeryci i renciści otrzymają decyzję z ZUS z podaną nową kwotą, a podwyższone świadczenie zostanie wypłacone w dotychczasowym terminie wypłaty. W tym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. „trzynastki” seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej. Dzięki temu ZUS zaoszczędzi na kosztach przesyłki o ponad 9 mln zł. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Waloryzacja – na czym polega

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wynosi 103,56%. Oznacza to, że od marca emerytury i renty wzrosną o ten wskaźnik, jednak nie mniej niż 70zł brutto w przypadku emerytur, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota wynosi 52,50zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej -35zł brutto. Podwyżka emerytury może być mniejsza niż 70zł, jeśli na koniec lutego br. emerytura wynosiła mniej niż 1100zł brutto, czyli nie miała gwarancji podwyższenia do tzw. świadczenia najniższego.

Jakie świadczenia podlegają waloryzacji

Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2020r.  Natomiast, jeżeli wypłata świadczenia jest zawieszona (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Minimalne emerytury i renty w górę

Od marca wzrosną także najniższe gwarantowane kwoty świadczeń emerytalno-rentowych. Minimalna emerytura wyniesie 1200 zł brutto, co oznacza podwyżkę aż o 100 zł. Otrzymują ją osoby, które mają odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, najniższa renta rodzinna oraz renta socjalna od marca również będą wynosić 1200 zł brutto. Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosić minimum 900 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 75 zł.

Wzrośnie również kwota świadczenia przedemerytalnego z 1140,99zł  do 1210,99 zł  brutto.

Co jeszcze wzrośnie oprócz świadczeń

Waloryzacja wypłacanych świadczeń to tylko część całego procesu. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne. Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 229,91 zł.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS