„Wędrowny zakład fotograficzny”

Już w czwartek 24 października 2019 r. o godz. 17.00 w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego odbędzie się spotkanie z Agnieszką Pajączkowską, autorką książki „Wędrowny zakład fotograficzny”.

Podczas spotkania będzie mowa o podróżach Agnieszki Pajączkowskiej. Porozmawiamy na temat jej wyjazdów do wsi leżących wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski,  oraz fotografiach które robi ich mieszkańcom. We wspomnianym wędrownym zakładzie fotografka tworzy zdjęcia portretowe, a modele mogą otrzymać je na miejscu w postaci papierowej odbitki. Fotografie te powstające w pojedynczych egzemplarzach, stają się własnością sfotografowanych osób i nie są prezentowane publicznie w ramach działania Zakładu. Autorka nie otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenia, wykonuje fotografie w zamian za opowieści, wodę, udostępnienie podłączenia do prądu, czy też przetwory i próbuje udowodnić, że fotografia staje się narzędziem do stworzenia możliwości spotkania i wsłuchania się w czyjąś historię.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 24.10.2019 r. o godzinie 17.00 w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, w Spichrzach nad Brdą przy ul. Grodzkiej 7-11 na wystawie „Eros
i Tanatos. Bydgoskie pionierki fotografii zawodowej 1888 – 1945“. Obowiązuje bilet wstępu w cenie 1 zł.

Autorka sama o sobie pisze tak :

„Jestem kulturoznawczynią o specjalizacji wizualnej, animatorką kultury, twórczynią i koordynatorką projektów animacyjnych, społecznych i twórczych, badaczką historii codziennych praktyk fotograficznych.
W podejmowanych działaniach łączę zainteresowania naukowe i refleksję akademicką z praktyką twórczą i animacją kultury. Jako członkini Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” od 2008 roku tworzę i koordynuję projekty wspierające lokalnych liderów i instytucje kultury, polegające na realizacji dokumentalnych projektów fotograficznych, badające i upowszechniające m.in. koncepcję edukacji wizualnej oraz fotografii w życiu codziennym, dotyczące lokalnej historii i tożsamości. Od 2010 roku jestem członkinią sieci Latających Animatorów Kultury. Jako animatorka, twórczyni i badaczka współpracowałam m.in. z Domem Spotkań z Historią, Fundacją Archeologii Fotografii, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki, Fundacją im. Zofii Rydet, Kolektywem Sputnik Photos, Fundacją Sztuk Wizualnych, Narodowym Centrum Kultury, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Należę do zarządu Stowarzyszenia Katedra Kultury, z którym realizuję projekty etnoanimacyjne, badawcze, wizualne i edukacyjne. Jestem doktorantką w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW. Przygotowuję rozprawę doktorką pod roboczym tytułem Nieprzezroczyste. Historie fotografii codziennej w Polsce. Jestem członkinią redakcji czasopisma „mała kultura współczesna” (wyd. NCK). Teksty naukowe publikowałam m.in. w „Kontekstach”, „Zagładzie Żydów”, „Kulturze i Historii”.”[1]

[1] http://wedrownyzakladfotograficzny.pl/

Adrianna Adamska – Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy