„Weterani Inspirują” – Historie Współczesnych Bohaterów

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa wraz z Fundacją Europa House z dumą przedstawiają historie polskich weteranów – przygotowane w ramach projektu „Weterani Inspirują”. Głównym celem projektu jest promocja wartości patriotycznych i edukacja społeczeństwa w tym zakresie.

„Weterani Inspirują” to projekt, który narodził się podczas jednej z edycji Projektu Wojownik (inicjatywy organizowanej przez Centrum Weterana). Profesor BJJ, kpr. pchor. dr Patryk Szczygieł, Prezes Fundacji Europa House, oraz ppłk dr Katarzyna Rzadkowska, Dyrektor Centrum Weterana –wspólnie opracowali koncepcję działań mających na uwadze konieczność krzewienia wartości patriotycznych i wzmacniania świadomości narodowej w tym obszarze.

W wyniku podjętej współpracy powstało pięć krótkometrażowych filmów ukazujących historie pięciu współczesnych bohaterów – weteranów.

Jak podkreśla ppłk dr Katarzyna Rzadkowska, Dyrektor Centrum Weterana Projekt „Weterani Inspirują” jest dla nas wyjątkową szansą na szerzenie wartości patriotycznych w nowoczesny sposób. Chcemy, aby historie naszych weteranów były inspiracją dla każdego Polaka. Tym projektem chcemy też pokazać młodemu pokoleniu, że służba wojskowa daje wiele możliwości rozwoju, a często także pozwala łączyć prywatne pasje z karierą zawodową.

Bohaterami przygotowanych filmów są: kpt. pil. Marcin z 8 Krakowskiej Bazy Lotnictwa Transportowego, kmdr ppor. Joanna Sowa z 3 Flotylli Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego,kmdr ppor. Małgorzata Pająk również z 3 Flotylli Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego, st. sierż. Tomasz Rożniatowski z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego  i st. sierż. Emil Uran z Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Przedstawiamy Państwu pierwszą z pięciu niezwykłych historii i zachęcamy do jej dalszego rozpowszechniania oraz śledzenia publikacji kolejnych odcinków:

Odcinek 1 – kpt. pil. Marcin z 8 Krakowskiej Bazy Lotnictwa Transportowego

 

Do głównych celów projektu zalicza się edukowanie społeczeństwa na temat współczesnego wymiaru patriotyzmu oraz wzmacnianie świadomości patriotycznej, zachęcenie do dialogu
na temat wartości patriotycznych i promowanie służby Ojczyźnie przez pryzmat służby wojskowej.

Współpraca z Centrum Weterana i realizacja tego projektu pozwala nam na połączenie edukacji patriotycznej z nowoczesnymi narzędziami komunikacji. Wierzymy, że „Weterani Inspirują” przyczyni się do umocnienia postaw patriotycznych w naszym społeczeństwie. –dodaje kpr. pchor. dr Patryk Szczygieł, Prezes Fundacji Europa House.

Projekt „Weterani Inspirują” to niezwykła inicjatywa, która łączy historię z nowoczesnością, angażując i edukując społeczeństwo w zakresie wartości patriotycznych. Projekt realizowany jest przez Centrum Weterana oraz Fundację Europa House i Polską Fundację Narodową.

 

 

Martyna Wojenka – starsza specjalistka Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa