Więcbork: Będzie oświetlenie drogowe przy ul. W. Witosa w Wituni

Dnia 14 września 2021 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4kV oświetlenia drogowego przy  ul. Wincentego Witosa w Wituni, gm. Więcbork”.

Inwestycja obejmuje m. in.: budowę szafki oświetlenia drogowego, budowę linii kablowej dla potrzeb zasilania słupów oświetleniowych drogowych na odcinku 987m (dł. montażowa 1079m) oraz montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych okrągłych jednoramiennych – szt. 24, o wysokości h = 8m z wysięgnikami 1,0m. Na słupach zamontowane zostaną oprawy wyposażone w źródła światła LED, mocy 65W.

Wykonawcą niniejszej inwestycji jest Pan Marek Nitka – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MAREK NITKA ELNIT ELECTRIC z siedzibą w Chojnicach.

Katarzyna Włodarczak – UM Więcbork