Więcbork otrzymał tablicę smogową

232

9 czerwca 2021 roku w Centrum Aktywności Seniora w Więcborku odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa z mieszkańcami miasta i gminy Więcbork, które dotyczyło możliwości przyłączenia się do sieci gazowej. Celem kampanii „PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH” jest również walka ze smogiem, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców. W czasie spotkania wykład na temat jakości powietrza, jego zanieczyszczeń i negatywnych skutków na zdrowie człowieka wygłosił profesor Artur Jerzy Badyda, ekspert do spraw wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie z Politechniki Warszawskiej.

Gmina Więcbork otrzymała od Polskiej Spółki Gazownictwa nowoczesne urządzenie do kontroli jakości powietrza. Tablica smogowa prezentująca na wyświetlaczu LED jakość powietrza, którym oddychamy wraz z wbudowanym dodatkowo miernikiem temperatury zostanie zawieszona na budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku. Dane pomiarowe stężenia pyłów w atmosferze będą udostępnione również na naszej stronie www.wiecbork.pl

Urządzenie Burmistrzowi Więcborka Panu Waldemarowi Kuszewskiemu przekazał Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy Pan Sebastian Latanowicz. Zdaniem burmistrza przekazane urządzenie będzie pełnić nie tylko rolę informacyjną – będzie również motywować wszystkich do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza a tym samym ochrony środowiska.

Do wizualizacji poziomu stężenia pyłu zawieszonego prezentujący aktualny stan jakości powietrza wykorzystuje się 3-stopniową skalę barwną.

Zanieczyszczenie powietrza to przede wszystkim efekt korzystania ze złej jakości paliw, użytkowania starych kotłów węglowych czy wręcz palenia śmieci. Polska Spółka Gazownictwa – organizator kampanii „PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH” zachęca mieszkańców do korzystania z gazu ziemnego, najczystszego i najbardziej ekologicznego paliwa, jako alternatywy dla starych pieców i kotłów węglowych.

Podczas spotkania Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy Pan Sebastian Latanowicz, omówił założenia kampanii oraz najważniejsze inwestycje Spółki w województwie Kujawsko – Pomorskim. Dodał również, że PSG systematycznie rozbudowując sieć dystrybucji gazu daje możliwość korzystania z gazu ziemnego mieszkańcom tych gmin, którzy dotychczas musieli ogrzewać domy innymi – znacznie mniej ekologicznymi rodzajami paliw.

Skutki zanieczyszczenia powietrza to nie tylko nieodwracalne szkody środowiskowe. To przede wszystkim zagrożenie zdrowia naszego i kolejnych pokoleń – zanieczyszczenia powietrza są przyczyną zaostrzeń chorób układu oddechowego, przyczyniają się także do powstawania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP) oraz astmy oskrzelowej.
W trakcie epizodów przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM dochodzi do nasilenia ostrych objawów ze strony układu oddechowego tj. kaszlu, duszności i rozwoju zaostrzeń POCHP i astmy, ale również chorób układu krążenia – podkreślił prof. Artur Jerzy Badyda, ekspert do spraw wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie z Politechniki Warszawskiej.

Ważnym tematem podczas spotkania w Więcborku była również kwestia gazyfikacji naszego miasta. Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy Pan Sebastian Latanowicz zapewnił, że dokumentacja na budowę sieci jak również stacji regazyfikacji LNG została złożona, oczekujemy teraz na wydanie pozwoleń, aby można było rozpocząć procedury przetargowe dotyczące gazyfikacji Więcborka.

Katarzyna Włodarczak – UM Więcbork