Więcbork: Podpisano umowę na budowa sieci kanalizacji deszczowej we wsi Runowo Kraj. – I etap

W dniu 20 maja 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej we wsi Runowo Kraj., gm. Więcbork – I etap”. Wykonawcą niniejszej inwestycji jest Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. k.z siedzibą w Złotowie.

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z wpustami ulicznymi (kpl 6), studniami rewizyjnymi (kpl 6) i podczyszczalnią wód deszczowych (m.in. separatorem lamelowym z osadnikiem). Poza tym, zadanie przewiduje drobne roboty drogowe naprawcze (na całej szerokości i długości wykopu zostanie ułożona masa mineralno – bitumiczna na podbudowie z kruszywa łamanego).

Katarzyna Włodarczak – UM Więcbork