Więcbork: Spotkanie informacyjne dot. Programu “Czyste Powietrze”

W dniu 14 marca (wtorek) 2023 r. w godzinach od 17:00 do 18:15 w Centrum Aktywności Seniora odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu “Czyste Powietrze”. Podczas spotkania przedstawiono założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Dofinansowanie w ramach Programu “Czyste Powietrze” można uzyskać na:

  • wymianę źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Mieszkańcy naszej gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o dotację z Programu “Czyste Powietrze” oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

 

Katarzyna Włodarczak – UM Więcbork