Więcbork: Symboliczne oddanie ul. Wojska Polskiego

Dnia 24 czerwca 2020 roku na zaproszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku Pani Anny Łańskiej oraz Burmistrza Więcborka Pana Waldemara Kuszewskiego do Więcborka przyjechał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, aby wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych oraz zaproszonymi gośćmi symbolicznie oddać ulicę Wojska Polskiego przebudowaną w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Następnie Wojewoda wziął udział w XXII Sesji Rady Miejskiej w Więcborku, podczas której wypowiedział się na temat wykonanego zadania, ale również o planowanych kolejnych środkach na inwestycje w Gminie Więcbork.

„Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o długości 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00, a km 1+314,00 jej przebiegu, wraz z przebudową wlotów podporządkowanych  dróg wewnętrznych.” Projekt dofinansowany jest ze środków pochodzących z Fundusz Dróg Samorządowych.

Wartość zadania: 2 607 866,68 zł

Wysokość otrzymanego dofinansowania 1 370 792,00 zł

Inwestycja obejmowała przebudowę odcinka drogi o długości 770,00m. Nawierzchnia jezdni drogi została poszerzona do 6,00 m i przebudowana na całej jej szerokości. Pobocze wykonano z kruszywa szer. 0,75 m po prawej stronie jezdni, natomiast po lewej stronie jezdni wykonano ciąg pieszo – rowerowy szer. 2,5 m. Wloty podporządkowanych dróg wewnętrznych oraz zjazdy na posesje zostały wykonane z kostki betonowej.  W miejscach tego wymagających wykonany został mur oporowy oraz umocnienie skarp płytami ażurowymi.  Na skrzyżowaniach z ulicami bocznymi wykonano azyle dla pieszych
i rowerzystów. W ramach niniejszego zadania wybudowana została kanalizacja deszczowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego.

W uroczystym oddaniu przebudowanej drogi udział wzięli:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku Pani Anna Łańska, Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski, Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych, Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim Edwin Eckert, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z branży sanitarnej w Bydgoszczy Pan Andrzej Frydryszak, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z branży drogowej w Bydgoszczy Pan Andrzej Marchlewicz, Wykonawca inwestycji Pan Rafał Szymczak, Skarbnik Gminy Więcbork Pani Alina Kruk, Zastępca Burmistrza Pan Jacek Masztakowski, Kierownik Referatu – Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Pan Michał Bąk.

źródło: Urząd Miejski w Więcborku