Więcbork: Zrewitalizowano były kościół ewangielicki

257

Zakończono prace związane z przebudową dawnego kościoła ewangelickiego na ulicy Rybackiej w Więcborku na Centrum Aktywności Lokalnej. Umowa na realizację tego zadania podpisana została w dniu 22 maja 2020 r. Charakterystyczne parametry techniczne budynku zrewitalizowanego:

  1. całkowita powierzchnia użytkowa – 337,32m2,
  2. całkowita powierzchnia zabudowy – 311,66m2,
  3. kubatura – 2153,06m3,
  4. budynek jednokondygnacyjny + antresola, niepodpiwniczony;
  5. wysokość budynku w kalenicy – do 12,30m,
  6. dach: część istniejąca – konstrukcja drewniana, dwuspadowy, pokrycie dachówka, część nowoprojektowana – konstrukcja drewniana, jednospadowy, pokrycie papa termozgrzewalna,
  7. obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych – pochylnia i winda osobowa/platforma dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą inwestycji był Pan Andrzej Kobus, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane “INŻTECH” Andrzej Kobus z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce w dniu 2 czerwca 2021 roku o czym informowaliśmy na naszym portalu.

Poniżej przedstawiamy Państwu zdjęcia zakończenia inwestycji budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Rybackiej w Więcborku.

źródło: UM w Więcborku