Wielka fala pomocy zza więziennych murów

W ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga prawie 130 osadzonych z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego aktywnie uczestniczy w programach resocjalizacyjnych, w trakcie których szyją maseczki ochronne.

W chwili kryzysu, którym niewątpliwie jest czas pandemii tylko podjęcie wspólnej walki daje nam szansę na odniesienie zwycięstwa w batalii z koronawirusem. Programy szycia maseczek realizowane w zakładach karnych i aresztach śledczych z pewnością dają taką możliwość osadzonym. Ograniczone kontakty z bliskimi oraz strach o ich zdrowie jest niesamowicie silnym bodźcem do działania, zaspokajającym również jakże ważną w tym wypadku potrzebę chęci niesienia pomocy. Pod okiem funkcjonariuszy Służby Więziennej osadzeni oprócz rozwoju osobistego i wzbudzania empatii,  pomagają społecznie i spędzają kreatywnie czas. Niekiedy pierwszy raz w życiu, zrobią coś bezinteresownie dla drugiego człowieka, budując przy okazji pozytywny obraz samego siebie.

Znaczna część osadzonych początkowo nie posiadała umiejętności krawieckich. Wszystkiego nauczyli się w trakcie zajęć. Krótki instruktaż obsługi maszyny do szycia, dużo dobrych chęci zarówno ze strony funkcjonariuszy jak i zmotywowanych do działania skazanych sprawił, że więźniowie szyją maseczki we wszystkich jednostkach penitencjarnych w regionie.

Wyjątek stanowiły kobiety osadzone w grudziądzkiej „jedynce”, które przystępując do programu znały tajniki krawiectwa, ponieważ uczęszczają do Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje przy Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu.  W CKU funkcjonuje pracownia krawiecka, w której jest 11 maszyn do szycia. Osadzone uczennice kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie krawiec posiadają umiejętności krawieckie. To pierwsza jednostka penitencjarna w okręgu bydgoskim, w której rozpoczęto szycie maseczek.

A efekty? – to tysiące uszytych maseczek, które wyszły spod igły zarówno osadzonych kobiet jak i mężczyzn i które na bieżąco trafiają do potrzebujących.

Osadzeni bardzo chętnie przystąpili do działania, a ich zaangażowanie nie maleje. W ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga wspieramy szpitale, hospicja, placówki medyczne, Domy Pomocy Społecznej i wiele innych instytucji.

por. Agnieszka Wollmann – Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego w Bydgoszczy

zdjęcia: ZK Koronowo, ZK Potulice, OZ Chojnice