Wilgotnościomierz do drewna. Nowy oręż Straży Miejskiej w Nakle w walce o czyste powietrze

Strażnicy miejscy w Nakle nad Notecią zostali wyposażeni w elektroniczny miernik wilgotności drewna HIT – 3zakupiony przez Urząd Miasta i Gminy.

Jest to bardzo nowoczesny przyrząd,którym można dokonać pomiaru wilgotności ponad 200 gatunków drewna oraz pomiaru wilgotności biomasy stałej. Urządzenie posiada świadectwo wzorcowania wykonane przez Wydział Termodynamiki Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie.

Wilgotnościomierz będzie wykorzystywany przez strażników miejskich podczas przeprowadzanych kontroli palenisk domowych do sprawdzania wilgotności drewna wykorzystywanego jako opał.

Każdy mieszkaniec gminy Nakło nad Notecią, który ma wątpliwości co do wilgotności drewna, które spala w piecu może zwrócić się do nakielskiej Straży Miejskiej celem dokonania jego pomiaru. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata.

Przypominamy, że już od 1 września 2018 roku w województwie kujawsko – pomorskim obowiązuje uchwała  nr VIII/136/19 Sejmiku województwa kujawsko – pomorskiego w sprawie  wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – zwana uchwałą antysmogową.

Uchwała ta wprowadziła m.in. zakaz spalania;

  1. Węgla brunatnego oraz paliw stałych z wykorzystaniem tego węgla.
  2. Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem.
  3. Paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 3 mm wynosi więcej niż 15 %.
  4. Biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 % wilgotnego drewna.

Z dniem 1 listopada 2018 roku strażnicy miejscy uzyskali uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za brak przestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale antysmogowej ( art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku –  prawo ochrony środowiska (dz. u. z 2018r. poz. 799, z późn. zm.).  osoba naruszająca przepisy uchwały może zostać ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5.000 zł.

Straż Miejska w Nakle nad Notecią