Wizyta posłów na Sejm RP w Więcborku

W dniu 27 listopada 2019 r. podczas XV sesji Rady Miejskiej w Więcborku na zaproszenia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku Pani Anny Łańskiej oraz Burmistrza Więcborka Pana Waldemara Kuszewskiego gościli posłowie na sejm RP IX kadencji wybrani z okręgu wyborczego nr 4: Pani Iwona Kozłowska, Pan Piotr Król oraz Pan Dariusz Kurzawa.

Na wstępie Pani Przewodnicząca pogratulowała wyboru na posłów oraz podziękowała za przyjęcie zaproszenia. W swoim wystąpieniu Burmistrz Więcborka zaprezentowała najważniejsze zadania, które zostały wykonane przez samorząd Więcborka oraz przedstawił wyzwania jakie stoją przed Gminą Więcbork w najbliższych latach.

Wszyscy posłowie obecni na sesji Rady Miejskiej w Więcborku w swoich wystąpieniach z dużym uznaniem odnieśli się do osiągnięć Gminy Więcbork oraz zapewnili swoją pomoc w realizacji zadań na najbliższe lata. Parlamentarzyści zobowiązali się w miarę posiadanych możliwości i kompetencji, wspierać wysiłki Gminy Więcbork polegające m.in. na budowie obwodnicy Więcborka.

Po tych wystąpieniach, posłów gościł w swoim gabinecie Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski. Podczas tych rozmów podkreślono ogromną wagę inwestycji drogowych dla rozwoju gminy. Ponadto parlamentarzyści zapewnili o swoim poparciu dla zamierzeń inwestycyjnych Gminy Więcbork oraz o niesieniu pomocy w ich realizacji.

Katarzyna Włodarczak – UM Więcbork