Wizyta uczniów z Kosowa w UMiG w Mroczy

Dnia 24.11.2021r., w ramach zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa i Wiedzy o Społeczeństwie uczniowie klasy VIIIA z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie wraz z wychowawcą klasy P. Barbarą Kotulską zapoznali się z funkcjonowaniem samorządu gminnego oraz zarządzania kryzysowego. Tematyka zajęć „wyjazdowych” obejmowała zagadnienia związane z Radą Miejską – organem stanowiącym gminy (zadania i uprawnienia Rady Miejskiej w Mroczy przedstawione w Sali sesyjnej im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego) oraz organu wykonawczego gminy tj. Burmistrza MiG Mrocza (struktura i zadania Urzędu i Miasta Gminy w Mroczy). Prelekcje na w/w temat obejmowały również te związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, sytuacji kryzysowych, Straży Miejskiej w Mroczy, budżetu gminy itp. W rolę przewodników i zarazem nauczycieli wcielili się Sekretarz MiG Mrocza P. Renata Jesionowska-Zawieja, Skarbnik MiG Mrocza P. Natalia Zmudzińska, Komendant SM w Mroczy P. Jacek Ćwikła, P. Barbara Modrzejewska – Stanowisko ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w UMiG w Mroczy oraz Przewodniczący RM w Mroczy Jarosław Odrobiński jednocześnie koordynator przedsięwzięcia – nauczyciel w/w przedmiotów w szkole. Na zakończenie pobytu uczniowie otrzymali drobne promocyjne upominki, wcześniej klasowa „trójka” wręczyła Pani Sekretarz Podziękowanie za bardzo miłe i serdeczne przyjęcie.

Ostatnim miejscem, z którymi zapoznała uczestników podróży do Mroczy Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy P. Natalia Ziółkowska była wspomniana biblioteka oraz mrotecka Izba Pamięci im. „Bohaterów Walk o Niepodległą”.  Po czym nastąpił powrót do szkoły.

Tekst Jarosław Odrobiński,

zdjęci: Ewelina Musiał /UMiG w Mroczy