Wizyta w Zakładzie Karnym Bydgoszcz -Fordon!

Na przełomie listopada i grudnia 2019 roku zorganizowano dla młodzieży kl. 1c (o profilu policyjnym) oraz kl. 2 wyjazd do Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, w ramach realizacji projektu „Przez sport i profilaktykę do wolności od nałogów i przemocy”. Projekt ten finansowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wpisuje się w program profilaktyki w Gminie Szubin w roku 2019.

Wizyta studyjna w Zakładzie Karnym umożliwiła naszej młodzieży poznanie zasad odbywania kary oraz różnych form oddziaływań resocjalizacyjnych. Zwiedzanie Zakładu Karnego było dla uczniów klasy policyjnej okazją do zetknięcia się ze służbą, z którą rzadko mają do czynienia w codziennym życiu.

Bez wątpienia wyjazd był ciekawym doświadczeniem dla licealistów.

I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie