Wizyta Wicewojewody Wielkopolskiego Jarosława Maciejewskiego u Burmistrza Łobżenicy Piotra Łososia

Krótką roboczą wizytę w Gminie Łobżenica tuż po świętach 2 kwietnia 2024 r., złożył Wicewojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski. W trakcie wizyty zostały omówione tematy tegorocznych dofinansowań na zadania gminy w tym realizacja finansowania budowy żłobka w Łobżenicy.
Obecnie jest realizowane rozpoczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy z możliwym terminem wykonania zadania jeszcze w IV kwartale 2024 roku.
Dokumentacja techniczna realizacji żłobka w budynku szkoły podstawowej przy ul. Sikorskiego 3, przewiduje kompleksową modernizację i przystosowanie parteru budynku „pawilonu” na żłobek a I piętra na oddziały przedszkolne, co umożliwi oddanie do użytkowania zmodernizowanego budynku jeszcze w nowym roku szkolnym 2024/2025.
Wicewojewoda interesował się stanem realizacji zadań administracji rządowej na terenie naszej gminy i możliwościami ich poprawy oraz usprawnienia wzajemnych kontaktów.
Urząd Miejski w Łobżenicy