Wojsko, Straż Pożarna i samorząd lokalny – wspólne ćwiczenie przeciwkryzysowe w miejscowości Wielgie

16 czerwca 2024 r. 8 KujawskoPomorska Brygady Obrony Terytorialnej szkoliła się wspólnie z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Celem ćwiczeń w miejscowości Wielgie było zgrywanie działań służb w ramach zarządzania kryzysowego na wypadek klęski żywiołowej.
W działaniach uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego razem z Wójtem Gminy.

Scenariusz przewidywał ewakuację zniszczonego przez wichurę obozu harcerskiego. Żeby to było możliwe żołnierze byli zmuszeni do usunięcia wiatrołomów i udrożnienia drogi wspólnie ze strażakami. Dopiero po tym mogli przystąpić do triażu poszkodowanych, wstępnej pomocy przedmedycznej i ewakuacji dzieci.

„Dziękuję za Wasze zaangażowanie i obecność na dzisiejszych ćwiczeniach. To drugie
nasze spotkanie. Co bardzo ważne ubiegłoroczne ćwiczenie dało nam szereg obserwacji i doświadczeń, które później analizowaliśmy. Liczę, że dzisiejsze ćwiczenie również pomoże nam doskonalić wspólne procedury.” rozpoczął ćwiczenie Wójt Gminy Wielgie, p. Sławomir Sadowski.

Trudne Warunki

Ulewny deszcz, który rozpoczął się w trakcie ćwiczenia, idealnie wpisał się w scenariusz, który zakładał nagłe podniesienie się wody w jeziorze i zagrożenie lokalnymi podtopieniami.
Żołnierze byli odpowiedzialni za przygotowanie worków z piaskiem i ułożenie wału
przeciwpowodziowego. Wydarzenia z ostatniego miesiąca i powodzie błyskawiczne na
południu kraju pokazały, że jest to ważny element, który warto przećwiczyć przed
koniecznością rzeczywistego działania.

„Moi żołnierze byli odpowiedzialni przede wszystkim za udrożnienie drogi dojazdowej
do plaży, poszukiwanie zaginionych harcerzy oraz ewakuację najciężej
poszkodowanych do najbliższej placówki medycznej. Pomagali również przy
resuscytacji poszkodowanego, który został odnaleziony przez łódź Straży Pożarnej na
powierzchni wody. Ćwiczenia tego typu umożliwiają nam wypracowanie wspólnych
procedur z innymi służbami na wypadek konieczności działania przy prawdziwej klęsce
żywiołowej. To bardzo cenne doświadczenie” podsumował dowódca kompanii por.
Dawid Zieliński.

Poszukiwanie osób zaginionych

Terytorialsi byli w przeszłości już kilkukrotnie zaangażowani w poszukiwanie osób zaginionych w województwie kujawskopomorskim. W razie potrzeby posiadają również wyspecjalizowany sprzęt jak bezzałogowy statek powietrzny Fly Eye 3.0., który umożliwia poszukiwania w dzień, w nocy oraz z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.

Ostatnie zajęcia były okazją do przypomnienia sposobów poszukiwania osób zaginionych,
ponieważ część harcerzy rozproszyła się po lesie w rejonie tzw. plaży harcerskiej.

Nowe obowiązki

Wraz z wejściem w życie Ustawy o Obronie Ojczyzny powierzono WOT niemilitarną część
zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT został Szefem
Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT stali się prawą ręką wojewodów w koordynacji i realizacji wsparcia, jakiego może udzielić wojsko.
Zdjęcia: DWOT
Tekst: kpt. Paweł BANASIAK