Wolność jest w nas. Kościół katolicki w PRL

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego serdecznie zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po nowo powstałej wystawie „Wolność jest w nas. Kościół katolicki w PRL”.

Już w czwartek 27 czerwca 2019 r. o godzinie  17.00 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po nowej wystawie prezentowanej w MOB. Ekspozycja poświęcona jest stosunkom między polskim Kościołem katolickim a władzami Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, oraz jego roli
w walce o zachowanie podstawowych swobód obywatelskich i wolności wyznania.
Ukazano również politykę komunistycznych władz dążących do zniszczenia Kościoła
i całkowitego wyrugowania jego obecności ze sfery życia publicznego, poprzez szeroko zakrojoną propagandę antykościelną i brutalne prześladowania duchowieństwa. Co więcej, wystawa przybliża zaangażowanie władz kościelnych oraz indywidualnych kapłanów
w działania opozycjonistów oraz rolę uroczystości kościelnych w budowaniu narodowej jedności i społecznej konsolidacji w walce o wolność. Ekspozycja wpisuje się w celebrację ważnych rocznic związanych z naszym miastem: wizyty św. Jana Pawła II w Bydgoszczy podczas swojej VII pielgrzymki do Polski (7.06.1999 r.) oraz męczeńskiej śmierci  bł. ks. Jerzego Popiełuszki (19.10.1984 r), który ostatnią mszę św. odprawił w Parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników. Wystawa prezentowana jest w budynku Zbiorów Archeologicznych, ul. Mennica 2.

Katarzyna Boruta – Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy