WOT i Wody Polskie – szkolenie z napełniania worków piaskiem

274

Nauczeni doświadczeniami kolegów z 6.MBOT, żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wyszli naprzeciw potencjalnym wyzwaniom i szkolili się z działań przeciwpowodziowych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Mundurowi z 81 batalionu lekkiej piechoty w Toruniu dzięki współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim oraz Wodami Polskimi szkolili się m.in. z napełniania worków piaskiem przy wykorzystaniu specjalistycznej dozowarki materiałów sypkich i granulowanych typu NEPTUN. Maszyna jest przeznaczona typowo do działań ekologiczno-przeciwpowodziowych.

Patrząc na wydarzenia z okolic Płocka jest to lekcja niezbędna, aby być gotowym na potencjalne zagrożenie. Stały Rejon Odpowiedzialności 8.K-PBOT obejmuje w swych granicach blisko 180 km linii brzegowej Wisły. W razie potrzeby żołnierze będą mogli pomóc lokalnej społeczności przy budowaniu wałów przeciwpowodziowych w tradycyjny sposób, jak i z wykorzystaniem dozowarki. Współpraca WOT ze Strażą Pożarną, miała kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu podtopieniom, podczas wydarzeń ostatnich dni na linii rzeki Wisły w województwie mazowieckim.


Oficer Prasowy 8.K-PBOT por. Paweł BANASIAK