Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz PZZK w Nakle nad Notecią

Dzisiaj, 16 marca 2023 roku w salce konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył starosta nakielski Tadeusz Sobol. W pierwszej części informację na temat stanu bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu nakielskiego przedstawiła Agnieszka Siłacz Zastępca Dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Komisja pozytywnie oceniła stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu nakielskiego na podstawie informacji przedstawionej przez mł. insp. Rafała Makarewicza – Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią oraz pozytywnie oceniała pracę Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią przedstawił komendant Roman Frąckowiak. Dla większości członków komisji były to ciekawe informacje i mało znane, a szczególnie zakresu działania straży miejskiej.

Informację o działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawili: Dariusz Domek kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Sebastian Kozłowski podinspektor tegoż referatu.

Komisja pozytywnie oceniła stan bezpieczeństwa pożarowego i związanego z innymi zadaniami wykonywanymi przez Straż Pożarną na terenie powiatu nakielskiego na podstawie informacji przedstawionej przez st, bryg. Sławomira Murawskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią oraz pozytywnie oceniała pracę Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią.

Komisja zapoznała się także z informacją z realizacji w 2022 roku powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony przeciwpożarowej obywateli i porządku publicznego na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Powiat Nakielski” na podstawie przedstawionych sprawozdań realizatorów programu.

 

materiał: Dariusz Wojciechowski