Wybrano 9-osobowy skład Kcyńskiej Rady Seniorów

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie wyborcze kandydatów zgłoszonych do Kcyńskiej Rady Seniorów. Rada ta została powołana na mocy Uchwały Nr XVII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Niestety czas pandemii nie pozwolił na wcześniejsze wybory. W dniu dzisiejszym dokonano wyboru 9-osobowego składu Kcyńskiej Rady Seniorów, pierwszej w historii. Skład Kcyńskiej Rady Seniorów: Irena Borzych, Sabina Bucoń, Wanda Częstochowska, Maria Dubiel, Stanisław Kulig, Janina Paszkiewicz, Jolanta Tarnecka-Wawrzyniak, Maria Wełnicka, Maria Żołądkiewicz.

W ciągu miesiąca Burmistrz Kcyni zwoła pierwsze posiedzenie rady, podczas którego wybrany zostanie Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady. W związku ze zwiększającą się liczbą osób starszych w naszej gminie, coraz większą aktywnością tych osób na różnych polach działania (mamy m.in. Klub Aktywnego Seniora czy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku) zasadnym było powołanie Rady Seniorów, która umożliwi budowanie dialogu, partnerstwami integracji i współpracy między środowiskiem osób starszych a władzami lokalnymi. Życzymy powodzenia w działalności!

źródło: UM w Kcyni