Wynagrodzenie nauczycieli w czasie ograniczenia funkcjonowania oświaty – opinia prawna

W związku z rozbieżnościami, jakie pojawiały w przedmiocie wypłaty wynagrodzeń nauczycielom za okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, Związek Powiatów Polskich postanowił wyjść na przeciw oczekiwaniom organów prowadzących i przez eksperta ZPP została przygotowana opinia prawna w tym zakresie.

Opinia dotyczy zarówno I etapu ograniczenia tj. od 12 do 24 marca br., kiedy to zawieszono zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze jak i II etapu tj. okresu od 25 marca do 24 maja br. (na ten moment), kiedy to wprowadzono zasadę nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób.

Zachęcamy do lektury.


Załączniki

Związek Powiatów Polskich