Wyróżnienie dla Anny Tokarczyk!

Uczennica  I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Szubinie Anna Tokarczyk otrzymała wyróżnienie  w konkursie na plakat  pt. „Sport in – sport for social inclusion” ( Sport jako – narzędzie włączenia społecznego).

Konkurs jest realizowany w ramach międzynarodowego projektu, którego głównym celem jest promowanie włączenia społecznego i równych szans w sporcie poprzez rozwój międzynarodowej sieci organizacji działających w dziedzinie sportu oraz działań związanych z integracją społeczną poprzez sport. Ma na celu angażowanie  młodych ludzi w zajęcia sportowe, które zapobiegałyby wykluczeniu społecznemu, pomagały im podnieść poczucie własnej wartości i motywowały ich do rozwoju osobistego.

Głównym koordynatorem  projektu jest litewska  organizację  sportowa  Birzu  lengvosios  atletikos  sporto  klubas,  która współpracuje  z  organizacjami  sportowymi  z  Polski,  Finlandii,  Turcji,  Włoch.  Realizacją  działań projektowych na  terenie  Polski  zajmuje  się  Stowarzyszenie  Instytut  Nowych  Technologii w Łodzi. Działania dofinansowane są
z programu Erasmus+Sport –Small  Collaborative  Partnership.

Gratulujemy!

I Liceum Ogólnokształcący w Szubinie