Wyrzysk: Gmina otrzymała 600.000 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w Bąkowie

Czek na kwotę 600.000 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w Bąkowie w imieniu Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów, w dniu wczorajszym, 28 lipca 2021 roku przekazała Marta Kubiak, Poseł na Sejm RP na ręce Burmistrza Wyrzyska Bogusławy Jagodzińskiej. Przypomnijmy, że Gmina Wyrzysk uzyskała dofinansowanie na realizację tego zadania w ramach Rządowego Programu Wsparcia Gmin Popegerowskich Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Spotkanie było okazją do zaprezentowania obecnego stanu świetlicy, remizy OSP oraz terenu wokół budynku i omówienia zakresu planowanych prac, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

źródło: UM Wyrzysk