Wyrzysk: Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Bogusławie Jagodzińskiej

Wczoraj, 30 czerwca 2020 roku odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku. Główne punkty obrad to debata nad Raportem o Stanie Gminy Wyrzysk za 2019 rok oraz przyjęcie sprawozdania finansowego i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrz Wyrzyska Bogusławie Jagodzińskiej. Po debacie nad raportem radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania, przyjęli sprawozdanie finansowe za 2019 rok i udzielili absolutorium. Po głosowaniu Bogusława Jagodzińska podziękowała radnym, że obiektywnie ocenili działalność w ubiegłym roku oraz wszystkim pracownikom za to, że przyczyniają się do realizacji wielu zadań cieszących mieszkańców gminy.

opracował: Zbigniew Kubisz

zdjęcia – źródło: (FB) B. Jagodzińska