Wyrzysk: Wręczono 13 druhom ochotnikom promesy o przyznaniu dodatków do emerytury

Wczoraj, 21 września 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku z rąk zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile mł. bryg. Pawła Kamińskiego trzynastu emerytowanych strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyrzysk otrzymało promesy zaświadczające o przyznaniu dodatków do emerytury za służbę w straży.
▫️ Do gratulacji dołączyli się obecni podczas uroczystości parlamentarzyści Krzysztof Czarnecki – Poseł na Sejm RP, Marta Kubiak – Poseł na Sejm RP, Marcin Porzucek – Poseł na Sejm RP oraz Adam Bogrycewicz – Radny Sejmiku Wielkopolskiego.
▫️ Bogusława Jagodzińska – Burmistrz Wyrzyska powiedziała „Bardzo cieszy się, że wręczenie tych decyzji nastąpiło w Urzędzie, bo jest to miejsce godne do goszczenia osób, którzy służą ludziom”. Wszystkim druhom przekazała gratulacje otrzymanych gratyfikacji i powiedziała – „Niech one będą wynagrodzeniem za czas, który poświęciliście w swoim życiu na pomoc innym ratując życie i mienie Mieszkańców Gminy Wyrzysk”
źródło: UM w Wyrzysku