XI sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Awanse dla strażników miejskich, wybór ławnika

Przez wczorajsze obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią przewinęło się aż 40 uchwał. W większości dotyczyły wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza umowy najmu w trybie bezprzetargowym.

Sesja nakielskiej rady miejskiej była tym razem wyjątkowo długa. Ale też tematyka była obszerna. Po stwierdzeniu quorum przez przewodniczącego rady Pawła Wiśniewskiego i przedstawieniu porządku obrad, zostało przedstawione sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami. Pod nieobecność Sławomira Napierały, który  w tym czasie podpisywał umowy w urzędzie marszałkowskim na finansowe wsparcie inwestycji w gminie na kwotę ok. 2,5 mln zł, sprawozdanie przedstawił z-ca burmistrza Piotr Kalamon. W dalszej części radni przegłosowali kandydaturę Mieczysława Komorskiego na ławnika w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Następnie radni zostali zapoznani ze zmianami w budżecie miasta i gminy. Po zmianach dochody gminy na 2019 r. kształtują się na poziomie 148 262 815,17 zł, wydatki – 163 062 815,95 zł.

Z ważniejszych rzeczy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią Przemysław Ulatowski przedstawił stan bezrobocia na terenie naszej gminy, natomiast dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią Anna Biniakowska przekazała informację o stanie przygotowań szkół i placówek do nowego roku szkolnego. Jedną z uchwał było przystąpienie gminy do Stowarzyszenia Samorządów Polskich (SSP). Część radnych dopytywała o korzyści z przynależności do tej organizacji. Piotr Kalamon poinformował, że gmina jest już członkiem kilku organizacji i stowarzyszeń, a każda z tych przynależności spełnia określony cel. Za częścią z nich idą poważne pieniądze, a każde przynosi korzyści merytoryczne i umożliwia zdobywanie szerszej wiedzy. Dzięki temu w naszej gminie od lat prowadzony jest zrównoważony rozwój. W SSP natomiast, poza zdobywaniem wiedzy, można będzie również wpływać na przyszłe akty prawne.

W głosowaniu za przystąpieniem do SSP wypowiedziało się 14 radnych, 7 się wstrzymało.

XI sesja rady zbiegła się datą ze świętem strażnika miejskiego. Podczas obrad awanse odebrało 2 strażników: Mateusz Lunitz (na starszego strażnika) i Robert Kowalski (na młodszego strażnika).

Na zakończenie sesji przewodniczący Paweł Wiśniewski zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w obchodach rocznicy wybuchu II w. św., które rozpoczną się mszą św. o godz. 10.00 w kościele pw. św. Stanisława. Następnie Nadnoteckie Sokoły oraz harcerze rozwiozą znicze na miejsca pamięci narodowej, zaś pozostali uczestnicy przejdą na Rynek, gdzie o godz. 11.30 złożą wiązanki kwiatów.

Tomasz Rogacki – UMiG Nakło nad Notecią