XI sesja Rady Powiatu Nakielskiego. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu będzie szkołą resortową

Dzisiaj, 12 września 2019 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski, odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym XI sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Zbigniew Sabaciński. Sesja została poświęcona sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu. Jeszcze przed sesją na wspólnym posiedzeniu komisji rady projekty uchwał przedstawiła Ewa Szłapa – dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Radni jednogłośnie podjęli w tej sprawie dwie uchwały. Pierwszą ws. przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenia szkół wchodzących w skład ZSP w Samostrzelu i drugą w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nakielskiego na rzecz Skarbu Państwa.

Stosowne porozumienie w tej sprawie pomiędzy Powiatem Nakielskim (organ prowadzący), a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma być podpisane w najbliższym czasie. Ministerstwo przejmie szkołę z dniem 1 stycznia 2021 roku.

tekst i zdjęcia: Zbigniew Kubisz