XIV Forum Nauczycielskie

W dniach 27-28 lutego 2020 roku odbyło się XIV Forum Nauczycielskie, w którym udział wzięły dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie Alicja Jaśkowiak oraz nauczyciel kształcenia w zawodzie technik logistyk Agnieszka Bubczyk. Organizatorem forum jest Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.

Forum to spotkanie nauczycieli kształcących w zawodach technik logistyk oraz technik spedytor. Jego celem jest szukanie sposobów na podnoszenie jakości kształcenia logistycznego w szkołach ponadpodstawowych.

Spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń, integracji oraz zapoznania się z najnowocześniejszymi trendami w branży. Nauczyciele uczestniczą również w warsztatach organizowanych przez firmy logistyczne i spedycyjne oraz wykładach pracowników naukowych WSL i Instytutu Logistyki i Magazynowania. W tym roku, jedną z atrakcji Forum, była wizyta w Zajezdni Franowo. Zajezdnia Franowo wyróżnia się wśród innych swoją nowoczesnością. Została otwarta w 2014 roku i stała się największą i najbardziej nowoczesną zajezdnią w Europie. Franowo jest również jedyną w Polsce całkowicie zautomatyzowaną zajezdnią.  Zajezdnia rozciąga się na przestrzeni 18 ha, co docelowo pozwala na zaparkowanie 150 wagonów. Dziś jest ich 100, z czego 80 codziennie wozi pasażerów, co stanowi 40% całkowitego obłożenia tramwajowego w Poznaniu. Po powrocie na Uczelnię wysłuchałyśmy wykładu na temat negocjacji w logistyce. Z kolei w piątek gen. Polko wprowadził nas swoim wykładem w świat przywództwa, a następnie pani Magdalena Jachnik na przykładzie firmy Raben Transport pt.:”Nie bądź dzik” wskazała na 10 najważniejszych i bezpiecznych zachowań kierowców na drodze, którymi kierują się pracownicy w Raben Transport. Z kolei popołudniowe zajęcia w podziale na grupy dotyczyły zmian programów nauczania w kontekście wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w procesach logistycznych oraz technologii cyfrowych w nauczaniu logistyki. Udział w forum pozwala na nabycie nowych umiejętności, które można zastosować w swojej pracy dydaktycznej.

Agnieszka Bubczyk – Zespół Szkół w Szubinie