XVI sesja Rady Powiatu Nakielskiego

Dzisiaj, 29 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Zbigniew Sabaciński. Na wniosek Zarządu Powiatu Nakielskiego i starosty nakielskiego zmieniono porządek obrad dodając punkty ws.: podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu nakielskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu; przedstawienia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią na temat osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych na terenie powiatu nakielskiego. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Nakielskiego przedstawił starosta nakielski Tadeusz Sobol. Przedstawiono ponadto sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok, sprawozdania z prac komisji stałych Rady Powiatu Nakielskiego za 2019 rok oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle nad Notecią za 2019 rok. W dalszej części obrad podjęto uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu oraz uchwałę ws. zamiaru likwidacji Technikum Żeglugi Śródlądowej w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią. Likwidacja Technikum Żeglugi Śródlądowej wynika ze zmian organizacyjnych, bowiem od ponad roku czasu, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty nalegał na uregulowania prawne. Zdaniem kuratora w jednym zespole szkół nie mogą funkcjonować dwa technika. Dla uczniów technikum żeglugi i nauczycieli nic się nie zmieni. Szkoła w dalszym ciągu będzie kształciła w technikum na kierunku technik żeglugi śródlądowej.

Starosta nakielski przedstawił także informację o skierowanych do niego w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach radnych.

W obradach dzisiejszej sesji uczestniczyli: Aleksandra Poeplau – przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosław Odrobiński – przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy, bryg. Sławomir Reszkowski – Komendant Powiatowy PSP w Nakle nad Notecią, mł. insp. Krzysztof Zawołański – Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią, Ilona Świstowska – Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: JP