XVIII sesja Rady Powiatu Nakielskiego. Radni podjęli m.in. uchwałę o dofinansowaniu zakupu ambulansu dla ratownictwa medycznego

Dzisiaj, 18 marca 2020 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Zbigniew Sabaciński. W dzisiejszej sesji uczestniczyło 12 radnych. Na początku obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego byłego radnego Rady Powiatu dr Sylwestra Jaskólskiego. Radni nie wnosili uwag do załączonych materiałów: oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa pożarniczego na terenie powiatu nakielskiego; informacji o stanie leśnictwa i zasobów naturalnych powiatu nakielskiego; sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. W dalszej części radni podjęli siedem uchwał tzw. „oświatowych”. Najważniejszymi uchwałami dzisiejszej sesji były uchwały dot. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego oraz zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu powiatu nakielskiego na rok 2020. Głosując jednogłośnie za uchwałami radni, zwiększyli o 100.000 złotych rezerwę kryzysową oraz zwiększyli do kwoty 390.000 zł rezerwę ogólną w związku z wydatkami związanymi z realizacją ustawy o wprowadzeniu stanu epidemiologicznego w Polsce. Radni mając na względzie poprawę ratownictwa medycznego na terenie powiatu nakielskiego przeznaczyli kwotę 185.000 zł na dofinansowanie zakupu ambulansu, który będzie użyczony Nowemu Szpitalowi w Nakle nad Notecią. Zakup ambulansu dla ratownictwa medycznego jest wspólną inicjatywą samorządu powiatowego i gminy Nakło nad Notecią. Rada Miejska w Nakle nad Notecią podjęła również w dniu dzisiejszym uchwałę o przeznaczeniu kwoty 185.000 zł na dofinansowanie zakupy wspomnianego ambulansu.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: DK

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).