XX sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią odbywała się zdalnie

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, iż XX Sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią wyglądała inaczej niż zwykle.

1 kwietnia 2020 roku w Nakielskim Ośrodku Kultury obecny był jedynie Przewodniczący RM Paweł Wiśniewski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomir Napierała. Pozostali radni uczestniczyli w sesji zdalnie, łącząc się z salą konferencyjną NOK drogą internetową. Obrady zostały zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza. W jego uzasadnieniu, włodarz zwrócił uwagę na to, iż ogłoszony stan epidemii koronawirusa spowodował zawieszenie zajęć w szkołach, przez co nauczanie odbywa się w formie e-learnigowej. W związku z powyższym Gmina Nakło nad Notecią, korzystając z programu rządowego, planuje zakupić sprzęt komputerowy, aby ułatwić uczniom i nauczycielom zdalną naukę. Dlatego też na konieczne było zwołanie sesji i podjęcie kilku uchwał.

Po stwierdzeniu kworum i zatwierdzeniu porządku obrad radni przeszli do głosowania. Dzięki jednogłośnemu głosowaniu zmieniona zostanie uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 – zmiany dotyczyły m.in.:

  • zwiększenia kwoty zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 090332C Występ – Chobielin na odcinku 594 mb od km 1+000 do km 1+594 na działce o nr ewidencyjnym 328 obręb Występ, gmina Nakło nad Notecią” o 100.000,00 PLN,
  • usunięcia zadania pn. „Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią” – kwota 50.000,00 PLN,
  • zwiększeniu kwoty na zadanie pn. „Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania – przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19” o 180.000,00 PLN,
  • zwiększeniu kwoty zadanie pn. „Zakup samochodu na potrzeby Zarządzania Kryzysowego w celu przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19 w związku z czynnościami związanymi ze zwalczaniem zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii” o 60.000,00 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są w projektach uchwał – dostępne TUTAJ.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią