XXXV sesja Rady Powiatu Nakielskiego

Dzisiaj, 24 listopada 2021 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XXXV sesja Pardy Powiatu Nakielskiego w trybie zdalnym, której przewodniczył Zbigniew Sabaciński. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Nakielskiego przedstawił starosta nakielski Tadeusz Sobol, który również poinformował o aktualnej sytuacji pandemicznej na terenie powiatu nakielskiego za okres od 1 do 24 listopada br. W dalszej części radni zapoznali się z informacją o pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne w roku 2021 oraz informacją o efektach udziału Powiatu Nakielskiego w korporacjach i stowarzyszeniach samorządowych. Radni podjęli uchwały w sprawie:

  • ustalenia wynagrodzenia starosty nakielskiego;
  • zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet radnym Rady Powiatu Nakielskiego oraz nieetatowym członkom Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
  • wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2022 roku;
  • zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/214/2021 rady Powiatu Nakielskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2021;
  • przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nakielskiego na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2030;
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego;
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2021;
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią.

Radni zapoznali się także z informacją starosty nakielskiego o skierowanych do niego w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach radnych. Następna sesja planowana jest na 22 grudnia 2021 roku.

tekst i zdjęcia: Dariusz Wojciechowski

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).