Z uszanowaniem przepisów na czas epidemii

Proboszcz parafii pw. św. Stanisława w Nakle poinformował, że msze i nabożeństwa będą odbywać się bez zmian, z uszanowaniem obowiązujących przepisów na czas epidemii. Jednocześnie przekazał kilka próśb do wiernych.

W związku z wprowadzeniem od 14.03.2020 r. przez władze RP ograniczenia zgromadzeń do 50 osób (powyżej takiej liczby obywatele nie mają prawa się gromadzić w jednym miejscu – np. salach, placu, kościele, kaplicy), restrykcje te dotykają także zgromadzeń o charakterze religijnym – mszy i nabożeństw. Episkopat Polski wezwał do przestrzegania tych przepisów prawa. My zapytaliśmy proboszcza nakielskiej parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ks. Tadeusza Michalaka, jak będą realizowane te przepisy.

Proboszcz, ks. Michalak poinformował, że porządek mszy i nabożeństw nie zmieni się. Również będą odbywały się ceremonie pogrzebowe i odwiedziny chorych. Ze względu na brak fizycznych możliwości ograniczenia liczby wiernych do 50 osób, proboszcz prosi wiernych o samodyscyplinę. – Proszę, aby zgodnie z sumieniem i rozsądkiem uczestniczyć we mszach. Proszę, aby osoby chore, a przede wszystkim starsze, skorzystały z transmisji mszy w telewizji i radiu. Przypominam, że jest dyspensa na niedzielne msze. Jeżeli ktoś przyjdzie do kościoła i stwierdzi, że jest w nim już ponad 50 osób, to może w niej uczestniczyć stojąc na zewnątrz – podkreślił proboszcz Michalak.

Dla katolików niezwykle ważnym momentem mszy jest przyjęcie Komunii św. W wyjątkowym czasie dopuszcza się przyjęcie Jej na rękę. – Musi być to jednak dokonane godnie. Kładziemy jedną dłoń na drugą, tak aby wewnętrzne strony były odwrócone na zewnątrz. Na wewnętrzną stronę dłoni kapłan położy Ciało i Krew Jezusa. Przy kapłanie należy przyjąć Ciało do ust. Współczesne hostie nie zostawiają okruszków, więc nie ma obawy, aby doszło do profanacji – instruuje proboszcz. – Namawiam jednak do przyjmowania Komunii Św. w tradycyjny sposób. Na pewno Ciało Jezusa nie będzie źródłem jakiegokolwiek zagrożenia – zapewnił.

Osoby uczestniczące w mszy za pomocą radia czy telewizji mogą przyjąć Komunię Duchową. – Wierny wypowiada formułę, którą sam może sobie ułożyć, a w której wyraża pragnienie przyjęcia Ciała i Krwi Jezusa do swojego serca i trwa w modlitewnym skupieniu – wyjaśnia proboszcz.

Ks. Michalak prosi o modlitwę w intencji zwalczania wirusa i innych chorób. – Jesteśmy w szczególnym momencie. Takie epidemie były już wcześniej. To znaki czasu dane przez Pana Boga. Nie dajmy się zwieść namowom tego świata i tym bardziej przylgnijmy do Pana Boga w modlitwie, zawierzmy się Jemu, a nie ludziom – podsumował.

Mariusz Gratkowski