Za ciężki prawie o 40 ton

Prawie 80-tonowy zestaw poruszający się bez wymaganego zezwolenia zatrzymali do kontroli kujawsko-pomorscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

W dniu 18 czerwca br. na krajowej „dziesiątce” bydgoscy inspektorzy ITD zatrzymali do kontroli 9-osiowy pojazd członowy, którym przewoźnik drogowy z woj. wielkopolskiego transportował maszynę przemysłową (prasę) w okolice Bydgoszczy. Następnie pojazd został skierowany na punkt kontroli pojazdów, gdzie wykonano pomiary jego wymiarów zewnętrznych , nacisków osi i masy całkowitej. Urządzenia pomiarowe wskazały: długość zestawu ponad 20 metrów, szerokość 2,75 m, przekroczone o około 2 tony dopuszczalne naciski wszystkich sześciu osi naczepy oraz rzeczywistą masę całkowitą 79,15 ton. To prawie dwa razy więcej niż dopuszczalne 40 ton. Ponieważ przewoźnik drogowy nie posiadał zezwolenia kategorii VII uprawniającego do przejazdu po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego o masie całkowitej przekraczającej 60 ton, a ponadto zestaw nie był pilotowany, inspektorzy ITD wszczęli postępowanie administracyjne o nałożenie kary pieniężnej. Ponadto zespół pojazdów z ładunkiem został usunięty na parking strzeżony do czasu uzyskania właściwego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.


 źródło: WITD Oddział Bydgoszcz