Zagospodarowano teren przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe

Zakończono realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe”, której Wykonawcą była firma ARGON Klaudiusz Półtorak z siedzibą w Wągrowcu.

Zadanie zrealizowano w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowana  – 186.689,00 zł

Środki własne Gminy  – 106.710,29 zł

Łączny koszt realizacji  – 293.399,29 zł

W ramach inwestycji powstały: plac zabaw z nawierzchnią piaskową, siłownia zewnętrzna z nawierzchnią żwirową oraz ścieżka zdrowia.

Zamontowano również urządzenie siłowni zewnętrznej dla osób z niepełnosprawnością wraz z podjazdem z kostki brukowej.

Dodatkowo postawiono: stojak na rowery, kosz na śmieci, ławki oraz regulamin.

 

 

Urząd Miejski w Szubinie