Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Szubinie

Towarzyszyły nam radość z powodu nadejścia długo wyczekiwanych wakacji, duma z sukcesów, które odnieśliśmy i smutek absolwentów klasy III szkoły branżowej, którzy po raz ostatni usłyszeli dzwonek w naszej szkole.

Pani Dyrektor Alicja Jaśkowiak i pani Wicedyrektor Sylwia Bałuk wręczyły uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i listy gratulacyjne rodzicom absolwentów.Nauczyciele wyróżnili dyplomami uczniów, którzy uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz wręczyli nagrody za osiągnięcia sportowe, pracę na rzecz społeczności uczniowskiej w SU i wolontariat. Uczniowie, którzy szczególnie wyróżnili się podczas szkolenia przygotowującego do egzaminu potwierdzającego umiejętności radiooperatora klasy amatorskiej A otrzymali certyfikaty, które wręczył major rezerwy Witold Błasiak. Przedstawiciele klasy trzeciej szkoły branżowej złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pani dyrektor Alicja Jaśkowiak w swoim wystąpieniu odczytała listy Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Starosty Nakielskiego. Podsumowała miniony rok szkolny, przybliżyła najważniejsze osiągnięcia uczniów- najlepszą klasą w szkole okazała się klasa I OWA, podziękowała rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za rzetelną i sumienną pracę. Koniec uroczystości uświetnił występ uczennic z II klasy branżowej szkoły, które wykonały utwór „Ale to już było” skierowany do absolwentów.

Życzymy wszystkim wspaniałych, bezpiecznych i pełnych radości wakacji. Niech ten czas będzie okazją do odpoczynku, regeneracji sił i spędzenia go z najbliższymi. Do zobaczenia we wrześniu, gotowi na nowe wyzwania i przygody edukacyjne!

 

 

Zespół Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie