Zakończono spotkania ws. drogi S10

Zakończyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin znajdujących się na trasie przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S10 odcinek Wyrzysk-Bydgoszcz

Spotkania odbyły się w gminach: Sicienko, Nakło i Sadki. Podczas spotkań mieszkańcy zostali zapoznani z zaprojektowanymi wariantami przebiegu drogi S10 wraz z obsługą komunikacyjną terenu przyległego. Przekazaliśmy ankiety, w których mieszkańcy mogli wyrazić opinie na temat preferencji dot. przebiegu drogi, jak również zgłosić uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych.

Aktualnie trwa przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S-10 na przedmiotowym odcinku.

Długość projektowanego odcinka: ok. 40 km

Liczba pasów ruchu: 2×2

Szerokość pasa ruchu: 3,5 m

Prędkość projektowa – 120 km/h

Wykonawca: Mosty Katowice Sp. z o.o.

Planowane zakończenie umowy na STEŚ i termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – II połowa 2020 r.

Poglądowy przebieg trasy:

Sicienko [ mapa ]

Nakło nad Notecią [ mapa ]

Gmina Sadki [ mapa ]

Dziękujemy wszystkim obecnym za konstruktywne spotkania, za poświęcony czas i cenne uwagi.

źródło: GDDKiA Oddział Bydgoszcz