Zapraszamy na Mikołajowy Turniej Strzelecki do Godawy

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie „GWARD”, oddział Szubin oraz Stowarzyszenie Godawianie zapraszają do udziału w zawodach strzeleckich pn. „Mokołajkowe Godawy”, który odbędzie się w dniu 4 grudnia 2021 roku w Godawie.
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH KSSK GWARD
Turniej Strzelecki AK. 9mm. Strzelba
MIKOŁAJKOWE Godawy 4 grudnia 2021r

1.
CEL ZAWODÓW
integracja środowisk
popularyzacja strzelectwa sportowego,

wyłonienie najlepszych zawodników i zespołów

2.
ORGANIZATOR ZAWODÓW
Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie „GWARD”, oddział Szubin ,Stowarzyszenie Godawianie
email: leszek.jas@wp.pl Osoba kontaktowa : Leszek Jaśkowiak tel. 601503963
3.
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
04.12.2021 r., strzelnica sportowa w Godawach
w godzinach 1015
link do lokalizacji strzelnicy
https://goo.gl/maps/TeSK2FX837w
4.
PROGRAM ZAWODÓW
Konkurencje skrócone:
pistolet centralny zapłon 13 strzałów 10 ocenianych, w pozycji stojącej odległość 25 m, czas
konkurencji 5 min. tarcza 23p mini
karabin centralnego zapłon 7,62 *39 AK
3 strzały próbne 10 ocenianych w pozycji lezącej
odległość 100 m, czas konkurencji 5 min. tarcza 23p

Strzelba 5 strzałów do celów metalowych na czas

5.
UCZESTNICTWO
Grupa powszechna posiadający licencję zawodniczą PZSS
kategoria open

6.
KLASYFIKACJA
karabin centralnego zapłonu indywidualna
pistolet indywidualna

dwubój P.K indywidualna

– strzelba indywidualna

7.
NAGRODY
Karabin

za miejsca I III indywidualnie Medal

za miejsca I III indywidualnie Dyplom

Pistolet

za miejsca I III indywidualnie Medal

za miejsca I III indywidualnie Dyplom

Strzelba

za miejsca I III indywidualnie Medal

za miejsca I III indywidualnie Dyplom


Dwubój Pistolet i Karabin

za miejsca I III Puchar

za miejsca I III Dyplom

8.
ZGŁOSZENIA
Termin zgłoszeń: osobiście na miejscu przed rozpoczęciem zawodów najpóźniej do godziny 12.00
9.
KOSZTY UCZESTNICTWA

wpisowe 80 od osoby startującej

strzelba 20 zł od osoby startującej

młodzież 16 18 lat za zgodą rodziców


10.
SPRAWY RÓŻNE
ocenianie wyników będzie zgodnie z przepisami PZSS,
organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu,

protesty można składać do 30 min po konkurencji po wpłaceniu 100 zł za protest.
Klub zapewnia broń i amunicję do strzelania z pistoletu i karabinu centralnego zapłon oraz strzelby

zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni i amunicji,
KLUB ZABEZPIECZA OCHRANIACZE SŁUCHU ORAZ PRZYRZĄDY DO OBSERWACJI (LUNETY). NA 100m

Klub zapewnia ciepły posiłek
przy strzelaniu z pistoletu dopuszcza się strzelanie z obu rąk
przy strzelaniu w pozycji leżącej dopuszczalne jest używanie jednej podpórki pod przednią część karabinu

Każdy zawodnik powinien posiadać ochronniki słuchu i okulary strzeleckie chroniące przed rykoszetami

karabiny muszą posiadać oryginalne przyrządy celownicze

w przypadku niejasności odnośnie używanej broni, o jej dopuszczeniu do zawodów będzie decydował Przewodniczący Komisji RTS lub Kierownik Zawodów dopuszcza się obserwację przestrzelin przez zawodnika przez lunetę (niedopuszczalne jest korygowanie i obserwacja oraz podawanie wartości przestrzelin przez inne osoby niż zawodnik w takim przypadku będzie dyskwalifikacja zawodnika)

Z uwagi na panującą w kraju pandemię, organizator prosi o
stosowanie się do obowiązujących wytycznych i zaleceń władz administracji centralnej i samorządowej.
m.in. zachowanie reżimu sanitarnego, obowiązek
odkażania rąk na wejściu i wyjściu na strzelnice zakrywania ust i nosa (maseczki)

ZAWODY SĄ WPISANE DO KALENDARZA Pom.Z.S.S.
HARMONOGRAM STRZELAŃ:
pistolet : centralnego zapłon w godzinach 1013

karabin : centralnego zapłon w godzinach 1013

strzelba 13-15

Leszek Jaśkowiak