Zapraszamy na wykład do wystawy „Z wizytą u najstarszych wspólnot chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie – refleksje po 25 latach”

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy zaprasza na wykład do wystawy „Z wizytą u najstarszych wspólnot chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie – refleksje po 25 latach”
Gmach główny MOB
ul. Gdańska 4
piątek, 3.02.2023. godz. 17.00
Prelekcja prof. Beaty Kowalskiej (UJ). Bliski Wschód to rejon niekończących się konfliktów, ścierających się fundamentalizmów. Jednak warto pamiętać, że jest to także miejsce szczególne dla chrześcijaństwa, gdzie jak w soczewce koncentrują się dzieje teologicznych sporów, które doprowadziły do powstania mozaiki kościołów. W chrześcijańskim pejzażu regionu dominują wspólnoty tradycji asyryjskiej. Wspólnoty, które jako pierwsze przyjęły naukę Jezusa. Do dziś mówią jego językiem – po aramejsku. Kościoły te zachowały starożytną liturgię i pierwotnego ducha chrześcijaństwa, który pozwolił im przetrwać niezliczone tragedie, cierpienia i zagłady całych parafii. Kiedyś społeczności te współtworzyły cywilizację, która stała się jednym z fundamentów Europy. Dziś potrzebują naszej pomocy i odruchu solidarności.
Prof. Beata Kowalska jest współautorką książki „Zapominani braci – ginący świat chrześcijan Bliskiego Wschodu”. W latach 1998-2000 prowadziła badania terenowe wśród najstarszych wspólnot chrześcijańskich w siedmiu krajach regionu.Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz. Wykłady są realizowane w ramach Festiwalu Sztuki Protonarodów i wystawy „Kurdystan. Oblicza trwania” przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Partnera Głównego, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy