Zapraszamy na Zawody Strzeleckie KSSK GWARD o Puchar Prezesa

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie GWARD Oddział w Szubinie zaprasza miłośników strzelectwa na zawody strzeleckie KSSK Gward o puchar prezesa, które odbędą się w dniu 18 lipca 2020 roku na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Szubinie. Poniżej regulamin zawodów, a więcej szczegółów na plakacie.

Leszek Jaśkowiak

REGULAMIN  ZAWODÓW STRZELECKICH KSSK GWARD O PUCHAR PREZESA  GWARD

1. CEL ZAWODÓW – integracja środowisk

– popularyzacja strzelectwa sportowego,

– wyłonienie najlepszych zawodników.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie  „GWARD”, oddział Szubin  o Puchar Prezesa GWARD

e-mail: leszek.jas@wp.pl

Osoba kontaktowa : Pan Leszek Jaśkowiak, tel. 601503963

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 18.07.2020 r., strzelnica Bractwa Strzeleckiego  w Szubinie  ul Jana Pawła II  5 w godzinach 10-13 boczny i centralny zapłon

Od 13 – 15 strzelba

strzelnica mieści się  przy  Wesółka wejście od strony Wesółki  link https://goo.gl/maps/TSenmixJagYXZKso9

4. PROGRAM  ZAWODÓW Konkurencje skrócone:

– pistolet centralny zapłon 9 mm luger  – 3 strzały próbne + 10 ocenianych, w pozycji stojącej odległość 25 m,

– karabin boczny zapłon 0.22lr   – 3 strzały próbne + 10 strzałów ocenianych w pozycji stojącej, odległość 50 m,

Strzelba  – 5 strzałów do celów metalowych na czas strzelba załadowana

(za nietrafiony cel doliczone  3 sek. kary)

Strzelba  – 5 strzałów do celów metalowych na czas strzelba rozładowana

(za nietrafiony cel doliczone  3 sek. kary)

5. UCZESTNICTWO Grupa powszechna,

zawodnicy  posiadający licencje P.Z.S.S.

6. KLASYFIKACJA Indywidualna
7. NAGRODY W konkurencji  P.K.S.S. Za miejsca  I –  III Dyplomy

P.K.S.S.  Za  I-III Medale  P.K.(dwubój) PUCHARY

8. ZGŁOSZENIA Termin zgłoszeń: osobiście na miejscu przed rozpoczęciem zawodów najpóźniej do godziny 12.00
9. KOSZTY UCZESTNICTWA wpisowe  P.K. 50 zł od osoby startującej

strzelba – 10 zł załadowana

strzelba – 10 zł rozładowana

10. SPRAWY RÓŻNE – ocenianie wyników będzie zgodnie z przepisami PZSS,

– organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu,

– protesty można składać do 30 min po konkurencji po wpłaceniu 100 zł za protest.

– przy strzelaniu z pistoletu dopuszcza się strzelanie z obu rąk,

– Klub zapewnia broń i amunicję do strzelania z pistoletu, karabinu  oraz strzelby

-zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni     i amunicji,

– karabiny muszą posiadać oryginalne przyrządy celownicze,

– w przypadku niejasności odnośnie używanej broni, o jej dopuszczeniu do zawodów będzie decydował Przewodniczący Komisji RTS lub Kierownik Zawodów

Klub zabezpiecza ochronniki słuchu

Klub zapewnia ciepły posiłek   kiełbaska z grila,  dopuszcza się obserwację przestrzelin przez zawodnika przez lunetę (niedopuszczalne jest korygowanie i obserwacja oraz podawanie wartości przestrzelin przez inne osoby niż zawodnik w takim przypadku będzie dyskwalifikacja zawodnika)

HARMONOGRAM STRZELAŃ:

– pistolet : centralny  zapłon  w godzinach 10-13

– karabin : boczny zapłon  w godzinach 10-13

– strzelba  13-15