Zawiadomienie: sporządzono spisy wyborców

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zawiadamia, że zostały sporządzone spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

W dniach od 16 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. każdy wyborca może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.

Na pisemny wniosek o udostępnienie spisu wyborców zostanie udzielona informacja, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Miasta i Gminy,
Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 1 – parter
ul. Księdza Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią.

Informacje telefoniczne: 
52 386 79 20, 52 386 79 24

w godzinach pracy Urzędu;
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.30
środa i czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.30

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią