Zdalna szkoła – gmina Szubin zakupiła laptopy

Gmina Szubin zakupiła 48 laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół z projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Na ten cel samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie 79 999.60 zł. Wkład własny gminy wyniósł 21 401.60 zł. Projekt zrealizowano za łączną kwotą 101 401.20 zł, za 83 996,70 zł zakupiono laptopy, zaś za 17 404.50 zł oprogramowanie. Laptopy trafią do szkół podstawowych na terenie naszej gminy.

UM w Szubinie