Zdalna Szkoła – przekazanie laptopów do szkół prowadzonych przez Powiat Nakielski

Zakupiono 47 laptopów dla szkół ponadpodstawowych za łączną kwotę: 139.989,00 zł. Wspomniany sprzęt komputerowy został przekazany dyrektorom powiatowych jednostek oświatowych. Wczoraj przekazano ostatnie sztuki. Laptopy trafią do uczniów, aby wesprzeć naukę zdalną.

Powiat Nakielski realizuje grant finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła- –wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

W ramach programu pozyskano 99.989,49 zł na zakup laptopów i oprogramowania dla szkół prowadzonych przez powiat. Samorząd powiatowy z własnego budżetu przeznaczył na ten cel 40.000,00 zł.

Magdalena Stepka – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią