Zebranie sprawozdawcze Klubu Żołnierzy Rezerwy – LOK w Nakle nad Notecią

Dzisiaj, 10 stycznia 2020 roku w Kawiarni „Cechowa” w Nakle nad Notecią odbyło się zebranie sprawozdawcze Klubu Żołnierzy Rezerwy-LOK w Nakle nad Notecią za 2019 rok. Członków i zaproszonych gości powitał prezes mjr. rez. Jan Nowakowski. Na zebranie przybyli: Andrzej Kornaszewski – prezes wojewódzkiej organizacji LOK w Bydgoszczy, Tadeusz Mróz – prezes Zarządu Rejonowego LOK w Bydgoszczy i Tadeusz Sobol – starosta nakielski (członek Klubu), który poprowadził dzisiejsze zebranie. Obecnie KŻR-LOK w Nakle nad Notecią liczy 156 członków, w tym 65 członków sekcji motocyklowe Nadnoteckie Sokoły, 25 członków sekcji motocyklowej Mroteckie Anioły i 66 członków sekcji strzeleckiej i brydżowej. Przed przedstawieniem sprawozdań za 2019 rok wręczono legitymacje członkowskie nowym członkom oraz odznaczenia. Legitymacje otrzymali: Bolesław Jopek, Stanisław Pilarski, Jacek Pyszka, Patrycja Pawłowska, Mirosław Rugowski, Sławomir Gondek, Kinga Jachimiak, Krzysztof Kania, Robert Wołowicz, Tomasz Gołębiewski, Teodor Fryżewski, Jerzy Zbigniew Pyszka, Józef Płaczek, Sławomir Janeczko, Ryszard Jeszke, Aurelia Joachimiak, Dariusz Joachimiak, Marta Janeczko, Piotr Klebs, Paweł Matyszewski i Dariusz Gapa.

Krzyże „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy” otrzymali:

srebrny – Jacek Janikowski

brązowe – Mirosław Bejma, Roman Lunitz, Leszek Magdziarz, Paweł Nowak i Andrzej Warzybok

Brązowe medale „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” otrzymali: Wojciech Nowak, Marian Zarembski i Damian Tomaszewski

Medale 75-Lecia Ligi Obrony Kraju „Za Zasługi” otrzymali: Lechosław Draeger, Kazimierz Klebs, Andrzej Klesiński, Józef Krzoska, Mirosław Matejczyk, Tadeusz Milewski, Jerzy Minikowski, Henryk Powalisz, Jan Roza (najstarszy członek Klubu), Bogdan Szostak, Jan Tomaszewski, Czesław Wlazło i Ryszard Bączek.

Sprawozdanie z działalności Kluby przedstawił prezes Jan Nowakowski, sprawozdanie skarbnika o stanie kasy przedstawił Kazimierz Klebs, a sprawozdanie komisji rewizyjnej Lechosław Draeger. Na wniosek komisji rewizyjnej członkowie jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi Klubu za 2019 rok. Jednogłośnie również przyjęto plan zamierzeń na 2020 rok.

Zebranie zakończyło się toastem noworocznym wzniesionym przez prezesa organizacji wojewódzkiej LOK Andrzeja Kornaszewskiego.

tekst i zdjęcia: Zbigniew Kubisz