Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią

Wczoraj, 17 stycznia 2020 roku zebraniem sprawozdawczym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią zainaugurowano kampanię sprawozdawczą na terenie powiatu nakielskiego. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odegraniu hymnu strażackiego rozpoczęła się robocza część zebrania, którą prowadził prezes OSP dh. Bogdan Walkowiak. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: dh. Zdzisław Dąbrowski – wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, bryg. Sławomir Reszkowski – Komendant Powiatowy PSP w Nakle nad Notecią, dh. Stefan Kubicki – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle nad Notecią, Tadeusz Sobol – starosta nakielski, Krzysztof Kopiszka – sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Roman Frąckowiak – komendant Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią, Małgorzata Rychlicka z referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej UMiG w Nakle nad Notecią. Obecni byli także prezesi i przedstawiciele OSP z terenu gminy Nakło nad Notecią. Wczorajsze zebranie było doskonałą okazją do wręczenie wyróżnień za współzawodnictwo w roku 2019. Pierwsze miejsce zajął Piotr Zakrzewski, drugie Krystian Płatek, a trzecie Rafał Zakrzewski. Po złożeniu sprawozdań z działalności zarządu OSP, młodzieżowych drużyn pożarniczych, orkiestry dętej i finansowego, sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej przedstawił Patryk Batarowicz. Komisja zawnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi OSP za 2019r. Poddano wniosek pod głosowanie, który został przegłosowany jednogłośnie. Przyjęto ponadto plan finansowy na 2020 rok, który przedstawiła skarbnik Renata Wełniak oraz plan pracy. Należy wspomnieć, że plan pracy na 2020 rok jest bardzo bogaty w wydarzenia, bowiem OSP Nakło nad Notecią w tym roku obchodzi jubileusz 200-lecia powstania. Do zebranych zwrócili się także zaproszeni goście. Po zakończeniu zebrania jej uczestnicy wysłuchali koncertu orkiestry dętej OSP pod batutą Krzysztofa Marlewskiego.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: DW