Złote Gody – 50 lat razem. Uroczystość wręczenia medali w Mroczy

W dniu 21 października 2019 roku w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy miała miejsce wyjątkowa uroczystość – wręczenie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Słowa uznania pod adresem jubilatów oraz aktu dekoracji dokonał burmistrz miasta i gminy Mrocza – Leszek Klesiński w asyście zastępcy kierownika USC – Danuty Śledzik.

Medale, życzenia, kwiaty i upominki otrzymali następujący małżonkowie obchodzący jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego.

– Barbara i Stanisław Ormińscy z Mroczy (wychowali 1 syna i 2 córki, doczekali się 2 wnuków i 3 wnuczek),

– Stefania i Jan Młynarczykowie z Mroczy (wychowali 2 synów i 1 córki, doczekali się 1 wnuka i 2 wnuczek)

– Ludwika i Jan Bala z Mroczy (wychowali 5 synów, doczekali się 2 wnuków i 8 wnuczek oraz 1 prawnuka),

– Teresa i Edward Jabłońscy z Białowieży (wychowali 2 córki, doczekali się 2 wnuków i 2 wnuczek).

– Kazimiera i Zdzisław Lewandowscy (wychowali trojaczki tj. 1 syna i 2 córki, doczekali się 3 wnuków i 3 wnuczek oraz 1 prawnuczki).

Jubilatów swoją obecnością zaszczycili członkowie ich rodzin oraz delegacja Polskiego Związku Hodowli Gołębi Pocztowych z Mroczy, Rady sołeckiej z Białowieży oraz z Witosławia oraz Zespół „Mroczanki”. Po części oficjalnej dostojni jubilaci zostali zaproszeni przez burmistrza na wspólny toast oraz miłą chwilę wspomnień oraz śpiewu przy akompaniamencie muzycznym.

Życzymy Szanownym Jubilatom trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.

tekst: Danuta Śledzik

zdjęcia: Ewelina Musiał