Zmiany kadrowe w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz w dniu 7 lipca 2020 roku powołał na stanowisko dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pawła Klamkę, który zastąpił dotychczasowego p.o dyrektora Beatę Rojewską. Pełnomocnikiem d.s. Ochrony Informacji Niejawnych został Adam Róg.

źródło: KPUW w Bydgoszczy